Les nostres propostes

L’Assemblea Ciutadana aprova quatre demandes inicials en clau local, concretes i assumibles per la Paeria

Durant l’assemblea de la cassolada del 27 de maig, es van aprovar quatre demandes concretes, en clau local, i que volen ser un punt de partida de noves demandes al govern municipal per fer front a la crisi des de la ciutat:

1. Exigim a la Paeria el transport, aigua i llum gratuïts per les persones aturades.

2. Exigim que es doni suport institucional i polític a les persones que, degut a la crisi, no poden fer front a les hipoteques i es troben immerses en processos d'embargament: renegociació del deute sense interessos.

3. Demanem que la Paeria faci de mediadora per aturar el desnonament d'aquelles persones afectades per la crisi que no puguin pagar les seves hipoteques.

4. Requerim que es plantegi la necessitat de recuperar (o negociar amb els constructors la recuperació) tots aquells pisos desocupats de la ciutat per cedir-los en usdefruit a les persones necessitades.

Les cassolades contra les retallades socials i la crisi van naixer amb la voluntat de “generar un espai d’expressió ciutadana on tothom pugui manifestar el seu malestar i les seves propostes enfront una situació que ja ha provocat més d’un milió d’aturats als Països Catalans i enfront la que els polítics estan responent retallant la despesa social per pagar un deute que nosaltres no hem provocat”. Vegeu el manifest de les cassolades.


Les demandes inicials de les cassolades van ser:
[extretes del manifest de les cassolades]

1- No pagar un deute que no hem generat: No al pagament del deute.

2- El retorn de tots el milions pagats als banquers. Hi ha moltes necessitats per cobrir.

3- L’incautament de tots els béns dels causants de la crisi. Són grans fortunes que han de responsabilitzar-se del que han ocasionat.

4- Una reforma fiscal d’urgència: cal que els que més tenen paguin més.

5- La recuperació de l'espoli que s’ha realitzat a través de la corrupció dels alts càrrecs públics.

 
Assemblea Ciutadana "La crisi que la paguin els rics" de Lleida

assponent@gmail.com
cassolades.blogspot.com